Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten

Surinaamse Zending

Welcome to the Suriname Mission!

We represent the work of the Seventh-day Adventist Church in the country of Suriname.

The Adventist Church is a mainstream, protestant, Bible-believing denomination with more than 15 million believers worldwide. The Suriname Mission provides resources to it’s over 3000 members worshipping in sixteen churches.

Welkom bij de Surinaame Zending!

Wij vertegenwoordigen het werk van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten in Suriname.

De Adventkerk is een erkend, protestants, bijbelgetrouwe kerk met meer dan 15 miljoen gelovigen wereldwijd. De Surinaamse Zending zorgt ervoor dat de meer dan 3000 leden in meer dan 16 kerken kunnen aanbidden.

  • Helping Suriname to get in touch with Jesus.
  • For live streaming and more. NIEUWSFLITS

Music

music

In our Mission, the ministry of music is very important. This enhances our worship and evangelism outreach while providing an avenue to train and empower the musically gifted within the church. Learn more.

In onze kerk, is muziek erg belangrijk. Het verhoogt de kwaliteit van aanbidding en evangelisatiewerk, terwijl het zorgt voor een platvorm waar de muzikaal begaafden van de gemeente, getraind en gesterkt kunnen worden. Meer informatie.

Health

health

We are passionate about health! We desire our members and local community live healthy and vibrant lives.Throughout the year we offer a number of health programs across our community. Learn more

Over gezondheid zijn we enthousiast!We hebben graag dat onze leden en de gemeenschap gezonde, en vibrante levens lijden.Door het hele jaar heen bieden we landelijk een aantal gezondheidsprogramma's. Meer informatie

Sports

sports

Sports is more than fun.It's ministry, both to members and the community. Recreation and sports provides an avenue to witness for Jesus Christ to the community through wholesome activities. Learn more

Sport is meer dan plezier maken. Het is een bediening naar zowel de leden als de gemeenschap toe. Recreatie en sport scheppen een gelegenheid om in de gemeenschap - door middel van gezonde aktiveiten - te getuigen.  Meer informatie 

Church

church

The heart of the Adventist message is the gospel, God’s good news of salvation. In harmony with the prophecies of the Bible, we see His Second Coming as part of His plan and invite all others to look forward to this great event.

Het hart van de Adventboodschap is het evangelie; Gods goede nieuws van redding. In harmonie met de profetieën van de Bijbel zien we Zijn wederkomst als onderdeel van Zijn plan. We vragen iedereen om uit te kijken naar dit evenement.

 

 

2015-16 Suriname Mission of Seventh-day Adventists. Adventist® and Seventh-day Adventist® are registered trademarks of the General Conference of Seventh-day Adventists®