One Team One Mission Eén team Eén Missie

Personal Ministries Training with Pastor O'Neil - 2020 Persoonlijke Bedieningstraining met Pastor O'Neil - 2020

Language:

We represent the work of the Seventh-day Adventist church in the country of Suriname Wij vertegenwoordigen het werk van het kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten in Suriname

The Adventist Church is a mainstream, protestant, Bible-believing denomination with more than 20 million believers worldwide. The Suriname Mission provides resources to it’s over 5000 members worshiping in 15 churches and 5 groups. De Adventkerk is een erkend, protestants, bijbelgetrouwe kerk met meer dan 20 miljoen gelovigen wereldwijd. De Surinaamse Zending zorgt ervoor dat de meer dan 5000 leden in meer dan 15 kerken en 5 groepen kunnen aanbidden.

The heart of the Adventist message is the gospel, God’s good news of salvation. In harmony with the prophecies of the Bible, we see His Second Coming as part of His plan and invite all others to look forward to this great event. Het hart van de Adventboodschap is het evangelie; Gods goede nieuws van redding. In harmonie met de profetieën van de Bijbel zien we Zijn wederkomst als onderdeel van Zijn plan. We vragen iedereen om uit te kijken naar dit grote gebeuren.

Discover more

Adventist believe in a holistic approach to the Christian life, centered of course around the Word of God. You are welcome at any of our churches. Please feel free to join us for worship or get involved in one of our public ministry!Adventisten geloven in een holistische benadering van het christelijke leven, gecentreerd natuurlijk rond het Woord van God. U bent van harte welkom in één van onze kerken. Aarzel niet om ons een bezoek te brengen voor de eredienst of doe mee aan één van onze algemene activiteiten!

Learn more
Need bible study?