2
3
Mission-2-scaled
HolySpirit-scaled
Leadership-1-scaled
SpiritualGrowth-1-scaled

MISSIE STATEMENT

Het kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten verkondigt de Advent boodschap aan alle volk, taal en stam op het Surinaams grondgebied en maakt hen tot discipelen die gereed zijn voor de spoedige komst des Heren.

VISIE STATEMENT

Alle bevolkingsgroepen in de Surinaamse samenleving vertegenwoordigd in Gods Koninkrijk.

Welkom bij de website van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten in Suriname. Adventisten zijn een zeer diverse, internationale familie van christenen. We zijn er om mensen overal ter wereld te helpen de Bijbel te begrijpen om vrijheid, genezing en hoop in Jezus Christus te vinden. Bedankt voor het bekijken van onze site!