Group 9SuZe 3
xzdb
Mission-2-scaled
HolySpirit-scaled
Leadership-1-scaled
SpiritualGrowth-1-scaled

MISSIE STATEMENT

Het kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten verkondigt de Advent boodschap aan alle volk, taal en stam op het Surinaams grondgebied en maakt hen tot discipelen die gereed zijn voor de spoedige komst des Heren.

VISIE STATEMENT

Alle bevolkingsgroepen in de Surinaamse samenleving vertegenwoordigd in Gods Koninkrijk.